03 896 17 15 03 896 17 15

Bicy

Brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, ki vključuje 81 koles na 15 izposojevalnih postajah v Velenju in Šoštanju.  

Sistem BICY omogoča uporabnikom izposojo kolesa do 14 ur na teden. V sistem so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem BICY je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca - Šolskega centra Velenje. 

V letu 2014 se je v sistem BICY vključila tudi Občina Šoštanj z 20 kolesi na štirih postajah. Šoštanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoča izposojo koles v Velenju in Šoštanju.
 
V letu 2018 bo Občina Šoštanj v sistem BICY vključila še eno postajo na Pohrastniku.

Registracija uporabnika (pridobitev kartice za uporabo sistema BICY):

Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika na Zavodu za turizem Šaleške doline (v Vili Bianci), klicni center: 080 19 61. Za registracijo potrebujete osebni dokument in davčno številko! Po uspešni registraciji prejmete uporabniško kartico ter PIN številko.

Registracijo v Šoštanju lahko opravite v Vili Mayer, Občini Šoštanj, Muzeju usnjarstva ali v TP Topolšica.

Navodila za uporabo sistema Bicy  

Lokacije postaj

Servisno stojalo

V Velenju je ob postaji Bicy pred Vilo Bianco postavljeno servisno stojalo, na katerem si lahko uporabniki sami popravijo kolo in napolnijo pnevmatike.

Projekt BICY – Cities and Regions of Bicycles, v sklopu katerega smo vzpostavili sistem izposoje mestnih koles, izvaja Mestna občina Velenje v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa. Več na www.velenje.si in www.bicy.it.