03 896 17 15 03 896 17 15

Bicy

Brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, ki vključuje 86 koles in devetnajst (19) izposojevalnih postaj (Velenje štirinajst (14) in Šoštanj pet (5)). V mesecu oktobru 2019 je bil vzpostavljen nov e-BICY sistem na območju Mestne občine Velenje, v mesecu marcu 2020 pa na območju občine Šoštanj. Sistem tako omogoča uporabo tudi devet novih električnih koles. Za nadgrajeni sistem morajo uporabniki ob registraciji plačati 10,00 EUR, ki delno krijejo stroške vzdrževanja sistema

Sistem BICY omogoča izposojo kolesa do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem BICY je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca - Šolskega centra Velenje. 


Registracija uporabnika (pridobitev kartice za uporabo sistema BICY):

Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika na Zavodu za turizem Šaleške doline (v Vili Bianci), klicni center: 080 19 61. Za registracijo potrebujete osebni dokument in davčno številko! Po uspešni registraciji prejmete uporabniško kartico ter PIN številko.

Navodila za uporabo sistema Bicy  

Lokacije postaj

Servisno stojalo

V Velenju je ob postaji Bicy pred Vilo Bianco postavljeno servisno stojalo, na katerem si lahko uporabniki sami popravijo kolo in napolnijo pnevmatike.

Splošni pogoji Bicy

Projekt BICY – Cities and Regions of Bicycles, v sklopu katerega smo vzpostavili sistem izposoje mestnih koles, izvaja Mestna občina Velenje v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa. Več na www.velenje.si in www.bicy.it.

Izposoja e-kolesa BICY