03 896 17 15 03 896 17 15
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Gradovi in vile

Grad Šoštanj (Pusti grad)

Grad Šoštanj tudi Pusti grad (nemško Schonstein) leži sredi strmega pobočja nad istoimenskim mestom Šoštanj v občini Šoštanj v zahodnem delu Šaleške doline ob spodnjem toku reke Pake. Nemško ime gradu, po katerem je prirejeno tudi slovensko, v dobesednem prevodu pomeni lep kamen, torej lepi grad. Drugače je z domačim imenom Pusti grad, ki je pač nastalo šele potem, ko je bil grad že razvaljen oziroma opustel. Zgrajen je bil sredi 12. stoletja. 

Grad Forhtenek

Grad se v zgodovini prvič omenja sorazmerno pozno, šele leta 1317 kot Fuerchtenek. Bil je last šentpavelskega samostana, od katerega so ga imeli v fevdu Vovbrški grofje, po letu 1322 pa, ko so ti izumrli, žovneški svobodniki. Leta 1317 sta bila na njem gradnika Poepel in Gebhard. Naslednje omembe gradu so iz leta 1328 kot Furtnekk, leta 1334 kot Fuertnekh in leta 1336 kot vest Furtenek. Leta 1356 ga je od celjskih grofov prejel v fevd Jošt Forhteneški, leta 1360 Hans Rogaški in leta 1425 Sigmund-Žiga Dobrnski, brežiški poveljnik. Grad Forhtenek so leta 1635 zavzeli, oropali in poškodovali uporni kmetje. Po tem je bil opuščen v razvaline.

Preberi več

Graščina Turn

Graščino Turn (Woschnaggova graščina) so zgradili konec 16. stoletja ali v začetku 17. stoletja. Zgradba ima potegnjen pravokoten tloris. Nahaja se na manjši vzpetini med starim mestnim jedrom in razvalinami Pustega gradu. Večnadstropna stavba je najprej služila kot kašča, ko pa je leta 1734 pogorel šoštanjski mestni grad, so vanjo prestavili sedež gospoščine in jo preuredili v plemiško domovanje. Graščina Turn je bila najprej v lasti družine Thurn iz Hrastovca pri Velenju, nazadnje pa je leta 1916 pripadala družini Woschnagg, ki je imela v lasti šoštanjsko tovarno usnja. V letih pred in po 2. svetovni vojni so bila v zgradbi stanovanja delavcev tovarne usnje. Stavbo je prizadel požar in po ponovni obnovi so jo zopet namenili za stanovanja.

Dvorec Ravne ("Gutenpihl")

Severo-zahodno od Šoštanja leži na položni vzpetini sredi parka v Ravnah dvorec Gutenbuchel. Znan je od 16. stoletja dalje. Lastniki tega dvorca so se zelo hitro menjavali, pomembnejši med njimi pa so Woschnaggi, lastniki od leta 1925. Vošnjaki so leta 1931 stavbo temeljito prezidali in ji dali današnjo podobo. V dvorcu je dobro ohranjena dragocena notranja oprema z imenitnimi parketi, intarziranim pohištvom in lesenimi zidanimi oblogami. Posebno lep je park z mnogimi okrasnimi elementi, ki daje stavbi še posebno vrednost.

Historični dvorec stoji v geometrično oblikovanem parku, v katerem so bili ob drevnini bogate ograje, kandelabri, vodnjak, cinasti grifoni in agave, bazen in steklenjak. Kipa ob portalu sta delo akademskega kiparja Ivana Napotnika.

Vila Mayer

Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, je značilen primer meščanske arhitekture poznega historizma. Zgrajena je bila na prehodu 19. v 20. stoletje. Postaviti jo je dal odvetnik dr. Fran Mayer, med svetovnima vojnama dolgoletni šoštanjski župan. Od leta 2002 je lastnica vile Občina Šoštanj, ki je leta 2009 vilo prenovila in v njej vzpostavila stalne zbirke kulturne dediščine, ki so na ogled javnosti.

Vila je tudi protokolarni objekt Občine Šoštanj. Od 1. 7. 2015 dalje je poročni salon Vile Mayer postal tudi uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez. Vila je od leta 2006 skupaj z vrtom razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 16635). V pritličju Vile Mayer je urejena informacijska točka, kjer lahko dobite tudi BICY kartico. Za izdajo BICY kartice potrebujete osebni dokument in listino, iz katere izhaja davčna številka.

Preberi več

Vila Široko

Vilo Široko je zgradil Herbert Woschnagg, lastnik šoštanjske usnjarne, leta 1939 v mešanici modernizma in secesije. Obdajal jo je svoboden (angleški) park z bazenom in teniškim igriščem. Na dvoriščni fontani je sedel Napotnikov kip Mladi favn - favn živi v mitični idealni pokrajini Arkadiji in tudi vila z okolico naj bi bila idealno, nezemeljsko bivališče.
Vila je jeseni 2017 prešla v zasebno last. Restavracijo ima v najemu Galerija okusov iz Novega Celja pri Žalcu, namenjena pa je zaključenim skupinam za poslovne, protokolarne in zasebne dogodke.